Středa 26. února 2020, svátek má Dorota
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Středa 26. února 2020 Dorota

Zákon o kampeličkách – Pomník hanby ČSSD a KSČM!

12. 05. 2016 21:16:05
Rakouští družstevníci jsou boháči! Jejich českým protějškům zbyla žebrácká hůl! V letech 2011-2013 disponovaly všechny banky v ČR bilanční sumou v průměru 4,5 bilionů korun.

Čeští bankéři však z toho vlastnili pouhé 1%, čili 45 miliard... Dalším hráčem finančního trhu byly české kampeličky (spořitelní a úvěrní družstva). Přestože nepatřily do bankovního sektoru a nepoužívaly jeho specifických výhod, dokázaly vyprodukovat bilanční sumu až 45 miliard korun a nadějně expandovaly.

V sousedním Rakousku byla situace následující. Bilanční suma privátních a akciových bank činila 7 bilionů korun (255,9 miliard eur). Tito bankéři se ovšem dívali na záda svým družstevním konkurentům, jejich bilanční suma v korunách přesahovala 10 bilionů korun (380 miliard eur)!!!

Systém družstevního bankovnictví v Rakousku

V Rakousku fungují 2 typy družstevního finančnictví: Raiffeisen banky a Volksbank Credit Cooperatives. Raiffeisenky (s bilanční sumou 309,7 miliard eur) jsou obdobou českých kampeliček. Vznikaly na venkově na podporu zemědělského podnikání (u nás posléze založily Agrární banku); za úvěry členové ručili celým svým majetkem, Českou obdobou Volksbank (b.s. 71 miliard) byly lidové banky zakládané ve městech na podporu živnostenského podnikání, kde družstevníky byli řemeslníci (u nás posléze vytvořili Živnostenskou banku); jejich ručení za úvěry bylo omezené.

Zcela dokonalé, důmyslné a družstevnímu pojetí odpovídající je uspořádání rakouských Raiffeisenek, které má třístupňovou architekturu.

Na nejnižším stupni fungují klasická spořitelní a úvěrní družstva (v Rakousku se jim ale říká banky) a na sklonku roku 2011 jich zde působilo 530 (s 1 680 pobočkami). Zaměřují se zejména na retailovou a malofiremní klientelu a poskytují služby svým členům na území celého Rakouska.

Druhou úroveň tvoří zemské banky (Raiffeisenlandesbanken), Ty jsou již akciovkami a jejich akcionáři jsou ony družstevní Raiffeisenky působící v jejich regionu. Těchto ústavů je v Rakousku celkem osm a jejich funkcí je zejména koordinace i zabezpečování obchodních aktivit a vyrovnávání likvidity lokálních Raiffeisebek, spadajících pod danou oblast. Působí též jako banky pro velkoobchodní klientelu.

Třetí stupeň a vrchol celé bankovní skupiny tvoří centrální banka (Raiffeisen Zentralbank Österreich AG), zabývající se mj. oblastí komerčního a investičního bankovnictví a přijímáním strategických rozhodnutí pro celou skupinu. Jejími akcionáři jsou logicky jednotlivé zemské banky (Raiffeisenlandesbanken). Druhý a třetí stupeň struktury tak tvoří vždy akciové společnosti, jejichž akciové podíly vlastní instituce ze struktury o stupeň nižší. Tím je dáno úzké vlastnické propojení v rámci celé bankovní skupiny Raiffeisen.

Centrální banka Raiffeisen je navíc mateřskou společností dceřiné Raiffeisen Bank International AG, jejímž prostřednictvím skupina Raiffeisen působí i na území střední a východní Evropy. Skupina Raiffeisen rovněž vyvíjí aktivity i v jiných oblastech než je bankovnictví (centrální banka Raiffeisen vlastní akcie dalších společností).

Volksbank Credit Cooperatives mají architekturu pouze dvoustupňovou; základní a celostátní s obdobnou náplní jako Raiffeisenky. Na základní úrovni měly Lidové banky až do roku 1974 statut družstva, poté fungují jako družstevní akciovky. Vznikla tak skupina Volksbank, jejíž ústřední institucí je dnešní Österreichische Volksbanken-AG

ČR – Éra zlatokopů

V roce 1937 na území ČR fungovalo přes 5 000 družstevních záložen, během německé okupace jich asi 41% zaniklo; v roce 1952 byla fakticky všechna družstva zestátněna a změněna ve státní spořitelny.

Po 40 ti leté pauze – za účelem provozování finanční činnosti ve prospěch členů – začaly v roce 1996 vznikat novodobé kampeličky: spořitelní a úvěrní družstva,. V roce 1999 jich fungovalo 127. Tehdejší finančnictví však bylo jen pokerem o peníze střadatelů a následovala velká vlna krachů bank i kampeliček. Z kampeliček se v té době z 11,3 miliardy korun vkladů ztratilo osm miliard. Krachy bank, jejichž ztráty činily až 300 miliard, byly nesrovnatelně nákladnější. Ke konci roku 2000 přežilo jen 73 kampeliček.

V roce 2005 převzala dohled nad kampeličkami ČNB a výrazně zpřísnila normy; povinný základní kapitál se zvýšil z dřívějších 500 tisíc na 35 milionů korun a z hlediska obezřetnosti podnikání se pro kampeličky stanovila prakticky stejná pravidla jako pro banky. Tyto předpisy počet kampeliček radikálně zredukovaly a jako patrně poslední důsledky adaptačních problémů bylo odnětí povolení Českému národnímu spořitelnímu družstvu v roce 2007 a rok poté vstoupilo na vlastní žádost do likvidace Komerční spořitelní a úvěrní družstvo DOMOV.

Zlaté 2 roky spořitelních a úvěrních družstev

Byť se počet kampeliček snížil (na 14 v roce 2011) družstevní finančníci se na nová pravidla úspěšně adaptovali a navíc jejich vklady garantoval Fond pojištění vkladů (a do stejné výše jako u bank).

Během dvou let nastal doslova boom. Význam sektoru družstevních záložen se v období 2008 – 2012 téměř ztrojnásobil. Jen v roce 2012 vzrostl počet členů družstevních záložen o 22 % (ze 44 000 na 54 000), což znamenalo meziroční tempo růstu o 22 procent a rok poté na 70 000. Celková bilanční suma stoupla o 11 miliard na 39,3 miliardy korun a za hlavní příčinu tohoto růstu ministerstvo financí označilo vysoké navýšení objemu přijatých vkladů, které meziročně vzrostly o třetinu na zhruba 34 miliard korun. Ke konci září 2013 stoupla bilanční suma družstevních záložen o dalších 27,6 % na 44,8 miliardy Kč. Celkový zisk kampeliček během roku 2012 více než zdvojnásobil na 328 miliónů korun.. Zisk z finanční a provozní činnosti konci září 2013 činil 1,4 miliardy Kč a v meziročním srovnání tak vzrostl o 74,8 %.

A zatímco ryze české kampeličky dokázaly v roce 2012 vyplácet českým družstevníkům z jejich vkladů průměrný úrok ve výši 2,9%, zahraničními vlastníky ovládaný bankovní sektor (disponující vklady ve výši 3,3 bilionů korun) věnoval českým střadatelům jako průměrný úrok „šetrných“ 1,1%; čímž na nich uškudlil kulantních 60 miliard Kč.

To byla od kampeliček „drzost“ tak zřejmá, že se v českých médiích objevily titulky typu: „Agresivní úroky? Kampeličky omezíme, rozhodla vláda“. A Nečasova vláda s ČNB a MMF (argumentujícím, že kampeličky nekale konkurují bankám) zahájily – v naprostém rozporu s českými zájmy – práce na legislativní likvidaci českého družstevního finančnictví. Avšak v té době, za iniciativy ČNB a Kalouskova Finančně analytického úřadu již naplno běžela likvidace kampeliček správní cestou. Tyto zákeřné formy likvidace českého družstevnictví začaly ihned po Sametové revoluci.

Sametově správní, kriminální a legislativní likvidace českého družstevnictví

Po převratu1989 se prvním terčem sametových revolucionářů stalo Slušovické JZD; družstevní agrokombinát provozující zemědělskou i průmyslovou výrobu včetně IT a provozující mj. i vlastní banku! Dnes by měl dle odhadů obrat 150 miliard ročně... Způsob jeho likvidace je vskutku příkladný.

21. srpna 1990 Václav Havel na Václavském náměstí zahřímal:: „Krajně temné slušovické žilky nenápadně prorůstají celým naším potravinářstvím... naše revoluce není dokončena. Naopak: to hlavní se musí teprve stát.“ A následovala likvidace Agrokombinátu. Do Slušovic vyrazilo přes 500 kontrolorů a agentů; uvažovalo se i o přepadu družstva jednotkou zvláštního nasazení z vrtulníků. Agrokombinát byl paralyzován, destabilizován a rozbit. Předseda družstva, docent F. Čuba, absolvoval více než 60 policejních výslechů trvajících i 36 hodin nonstop a úspěšně čelil 3 soudním žalobám!

Kdyby útoku na družstvo nepředcházela ona politická objednávka, existovala by šance alespoň na výmluvu, že udání a žaloby byly činěny v dobré víře. Realitou zůstalo, že šlo o zřejmý politický a kriminální komplot: o tvrdou perzekuci jeho předsedy a především o likvidaci družstva správní formou včetně zneužití policie a soudů.

Likvidace českého družstevnictví poté pokračovala legislativními prostředky, družstvo bylo mj. jedinou obchodní společností povinnou vyrovnat restituční nároky a navíc – např. vůči s.r.o. – znevýhodněno nutností složit vyšší základní kapitál či ručením celým majetkem, atd.

Sametově správní (až kriminální?) likvidace kampeliček

V roce 2011 prováděl Mezinárodní měnový fond v bezvýznamné české zemičce revizi stability zdejších úvěrových institucí. Fakt, že 99% jejich zisků mizí do zahraničí, zřejmě považoval za normu; a o to pilněji a v souladu se svými tradičními mravy začal v Česku družstevničit...

Společenská objednávka MMF a ČNB vypadala havlovsky bohulibě: sektor družstevních záložen by prý měl projít restrukturalizací, jejímž cílem bude dosažení rovnováhy mezi minimalizací finančních a dohledových rizik vznikajících v tomto sektoru a zohledněním společenské úlohy obezřetně řízených družstevních záložen. Český vlastenec by pocítil hrdost: Hle, Česká národní banka dovede české finanční družstevnictví minimálně na úroveň rakouského! Bohužel, český vlastenec by měl naopak hořce zaplakat.

Realizace totiž začala podobně jako v případě likvidace Slušovic: Na kampeličky se vrhly smečky kontrolorů a po nich přišli likvidátoři! ČNB na kontrolu kampeliček, jejichž celková bilanční činila pouhých 0,4% bilanční sumy finančního sektoru, uvolnila téměř jednu třetinu svých personálních kapacit dohledu! A svými personami jistě přispěl i Kalouskův Finančně analytický útvar Ministerstva financí.

Vlastní schopnosti i reakci veřejnosti si ČNB a FAÚ možná testovaly v roce 2010 poklidným odnětím licencí Úvěrnímu družstvu PDW a Vojenské družstevní záložně. Tyto záložny jistě nebyly bezproblémové a právem (i neprávem) se jim vytýkalo ledacos – od nepořádků v evidenci přes případy zcela formálního řízení úvěrového rizika, porušování limitů angažovanosti až po outsourcingové smlouvy subjektům spřízněným s majoritním členem. Největší hrozbou bylo asi PDW Praha s pouhými 367 členy a bilanční sumou 62,8 milionu korun... Jenže (dle Dalibora Chvátala, šéfredaktora odborného webu Měšec.cz), "Drtivá většina textu na internetových stránkách družstva byla v ruštině, v tomto jazyce probíhala i komunikace. Stát se členem záložny nebylo snadné, problematické bylo také získávání informací o produktech a službách.“

Bilanční suma obou kampeliček však činila celkem pouhých 200 milionů, čili kapka v rybníce, takže média jen oznámila krach dvou záložen; problém, zda zkrachovaly nebo byly spíše zkrachovány, se neřešil. Poté se oči armády kontrolorů upřely na družstevní kolosy, „shodou okolností“ poskytujících největší úroky a během dvou let doslova zničili 3 z celkem 4 největších kampeliček, jejichž bilanční suma činila polovinu majetku celého sektoru!

Nevyžádaná euthanasie družstevní záložny Unibon

První kořistí armády kontrolorů se stala čtvrtá největší kampelička Unibon s bilanční sumou před 5 miliard a poskytující krátce před pádem nejvyšší úrokové sazby na trhu. Na problémy této družstevní záložny poukázala Česká národní banka již začátkem prosince 2011. Družstvo prý dlouhodobě porušovalo limity kapitálové přiměřenosti i angažovanosti vůči některým svým členům a ekonomicky spjatým skupinám osob, a to přes opakovaná upozornění ČNB. Unibon na webových stránkách uvedl, že informace ČNB jsou nepravdivé; což byl jediný a poslední vzdor. 8. března 2012 ČNB odňala družstvu licenci, prý jako za jediné možné a efektivní řešení, které zabrání dalšímu porušování právních předpisů a uzavírání nevýhodných smluv ze strany záložny, a tím i ohrožování majetku členů družstevní záložny.

Pokud jde o horší kapitálovou přiměřenost, tak ta je pro kampeličky typická, poněvadž poskytují úvěry méně movitým žadatelům, které odmítly banky, což uznává i ČNB. A stejně typická je pro družstevní finančnictví i vysoká míra angažovanosti: Když si za c.k. monarchie a 1. republiky malí a střední podnikatelé zakládali městské občanské záložny, tak to dělali kvůli tomu, aby si financovali své projekty; a ze stejných důvodů si založila družstevní banku mondragonská družstva, podobně jako Čuba ve Slušovicích!

Nicméně pád Unibonu proběhl nehlučně. Média psala o krachu, který nebyl, a bez zájmu proběhla i ekonomická dělba majetku družstevníků včetně zmínky, že 28. 1. 2016 insolvenční správkyně zahájila prodej vybraných pohledávek družstva s odhadní cenou 895 mil. Kč... Stále zbývá vyplatit náhradu 315 klientům v celkové výši mírně přesahující 720 tisíc korun. Pokud si klienti již neexistující záložny své peníze nevyzvednou, zůstanou Fondu pojištění vkladů...

Vražda Metropolitního spořitelního družstva (MSD)

MSD bylo ve všech parametrech naprosto zdravou bankou. V letech 2011 a 2012 odvedlo do státního rozpočtu na různých daních a odvodech celkem 123 mil. Kč. Celý zisk za rok 2012 ve výši 165 mil. Kč byl ponechán v družstvu pro zvýšení kapitálové přiměřenosti. Zisk za 1. kvartál. 2013 dosahoval 95 mil. (a koncem roku 2013 by MSD s největší pravděpodobností dosáhlo bilanční sumy 25 mld. Kč a zisku 300 mil. Kč). Likvidní rezerva MSD činila 3,9 mld. Kč, (což představuje 28 % vložených klientských vkladů) a kapitálová přiměřeností 10,66 %. MSD přitom úročilo vklady trojnásobkem úroku u bank; což majitelé 50 bank působících v ČR mohli chápat jako porušení úrokové „solidarity“, která z českých střadatelů dělá naprosté hlupáčky.,.

Na MSD nic nenašla ani ČNB ani MMF. Kauzu odstartovala německá banka LBBW Bank, která FAÚ informovala o podezření z tunelování MSD – klient (!) MSD si převedl úvěr na konto nadnárodní banky v Hongkongu. FAÚ předal podezření na podezřelou operaci orgánům činným v trestním řízení s výsledkem, že MSD byly v květnu 2013 neprodleně zablokovány účty v hodnotě více než dvou miliard a zavřeny všechny pobočky. Vedení MSD považovalo postup státní zástupkyně D. Smetanové za nepřiměřený a likvidační a bezvýsledně se bránilo. Za nestandardní, účelové a likvidační považovalo družstvo i chování ČNB, která reagovala na konci září odebráním licence MSD. Družstevníci celou kauzu považovali za likvidaci dle připraveného scénáře; podali na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně trestní oznámení na neznámého pachatele a žádali prověření všech okolností vedoucích k likvidaci Metropolitního spořitelního družstva i celého sektoru družstevních záložen. To vše probíhalo za nezájmu politiků. V lednu 1016 obžalovala státní zástupkyně D. Smetanová 20 členů MSD (včetně 3 členů představenstva) zejména ze zpronevěry (více než 1 miliardy) peněz družstva a z praní špinavých peněz. Spis má i s přílohami 50 000 stran...

K pochopení toho, co se fakticky stalo, poslouží asi následující představa: budete akcionářem firmy (vyrábějící levné a oblíbené produkty), která má 14 miliard aktiv, 12 miliard závazků, 4 miliardy na kontě a účtárna zpronevěří 1 miliardu. V důsledku toho je obviněno představenstvo a firmě je nejen odebrána licence, ale je doslova zlikvidovaná a rozebraná. A média i politikové o ní informují, že zkrachovala... Není v takovém případě logickou reakcí svolání valné hromady, která prohlásí, že firma byla neprávem zlikvidovaná a o médiích i politicích se vyjádří neuctivě!

Nyní nelze předjímat, zda vedení družstevní záložny bude odsouzeno nebo osvobozeno, jako v případě předsedy Slušovic, který vyhrál 3 soudy. Faktem je nenávratný zánik perspektivní české firmy.

Kanibalské orgie nad mrtvolou WPB Capital

WPB Capital s bilanční sumou nad 5 miliard korun, patřilo do čtveřice velkých spořitelních družstev a jeho zisk činil v roce 2011 56,5 mil. Kč, v roce 2012 dokonce 91,7 mil. Kč. 24. 6. 2014 mu ČNB po téměř 11 měsíců dlouhém správním řízení odňala povolení působit jako družstevní záložna. Kampelička dle ČNB závažným způsobem porušila pravidla obezřetného podnikání, a tak ohrozila stabilitu a bezpečnost vlastního provozu včetně zájmu svých vkladatelů. Kriminalisté obvinili celkem 17 osob ze statutárních orgánů této společnosti pro porušení předpisů a pravidel hospodářské soutěže. Obchodní ředitel kampeličky Michal Čejka to označil za další z řady vykonstruovaných kauz, které mají za cíl poškodit WPB a pošpinit jeho jméno, říká. Dodává, že obvinění se týkají situace z let 2010 až 2012 a nyní byla účelově využita v souvislosti s odnětím licence ČNB.

Podle WPB Capital bylo správní řízení provázeno "mnohými nestandardnostmi, kabinetním jednáním ČNB, a především pak mnohými pochybeními správního orgánu a porušeními nejrůznějších zákonných předpisů". Jako protizákonné zmínilo mj., že předběžné opatření, které zakazovalo WPB jakoukoli činnost a plně ho paralyzovalo, trvalo téměř 11 měsíců, ačkoli zákon povoluje maximálně 120 dní. Celé správní řízení začalo podle WPB na základě záměrně zkreslených a nepravdivých anonymních podání. Další aspekty této kauzy vyjadřují dostatečně titulky příslušných článků: „WPB podalo žalobu proti nezákonnému rozhodnutí bankovní rady ČNB o odejmutí licence“ (kde požaduje od ČNB náhradu škody přesahující 1,6 miliardy) a „Likvidátor WPB Capital se snaží zamést pod koberec žaloby představenstva záložny proti ČNB“.

Bílá hora českých kampeliček

Po „krachu“ těchto 3 družstevních gigantů, jejichž celková bilanční suma tvořila polovinu sumy celého rezortu a schopných dosahovat zisků 90 respektive 300 milionů korun, spadla bilanční suma všech družstevních záložen v prosinci 2014 na 31,6 miliardy Kč a jejich čistý zisk činil dohromádky pouhých 18,3 milionů korun...

Fakticky došlo ke správní likvidaci ryze českých ekonomických subjektů. Ale o co šlo ve skutečnosti? Některé dohady, by měla objasnit až konečná rozhodnutí soudů. Fond pojištění vkladů se pyšní miliardami, které vyplatil klientům „zkrachovalých“ kampeliček, ale stydí se přiznat, že na tom neprodělá, neboť ty sumy obdrží od oněch „bankrotářů“, a ještě mu zbydou jejich pojistné poplatky a k tomu něco navíc... Příliš mnoho indicií však ukazuje na podobnost s ekonomickou likvidací Slušovic a minimálně na důsledek nelítostné války bank.

Jaká byla role ČNB? Hájila skutečně české zájmy? Počínala si moudře, nebo jako slon v porcelánu, či dokonce neeticky? Proč po převzetí role dohledu nad sektorem kampeliček ČNB neprosazovala koncepční řešení, které by jí ušetřilo značné personální kapacity (a vzniklé evolučně hned za humny)? Proč model, velkolepě fungující v Rakousku – integraci určitého počtu kampeliček ve společné bance, dohlížející mj. na jejich likviditu – neprosazovaly politické strany, mající rozvoj družstevnictví ve svých programech, zejména KSČM a ČSSD?

Příkladné družstevničení ČNB a MMF aneb Legislativní poprava kampeliček

Je absurdní i smutné, že před finálním hlasováním ve sněmovně kriticky vystoupila pouze senátorka za ODS Veronika Vrecionová: „Nás velice zarazilo na senátním hospodářském výboru, kde byl zástupce České národní banky a na můj dotaz, jestli má vypočítáno, jaký budou mít finanční dopad případné krachy kampeliček na Fond pojištění vkladů, řekl, že to nevypočítali, nicméně i proti vyjádření pana viceguvernéra, který říká, že by to nemělo být rozhodně likvidační pro kampeličky, tak on tam přímo potvrdil, že ČNB počítá s likvidací sektoru, když uvedl, že finanční dopady na Fond pojištění vkladů budou kompenzovány následným získáním prostředků, které vyplatí střadatelům, v záložnách z likvidace aktiv záložen, což tedy my jsme považovali za jasný důkaz toho, že by mělo o likvidaci tohoto sektoru jít. Znova bych chtěla upozornit, ...že v momentě, kdy si musí vkladatel 10 % zmrazit a nemůže s tím nakládat, tak že samozřejmě jim vkladatelé odejdou.“

Poslanci Bismarckovské ČSSD a KSČM, mlčeli. Přitom obě strany mají podporu družstevního podnikání v programu, první explicitně, druhá implicitně. Oranžgutánská ČSSD dnes chápe družstva jako zvláštnost, KSČM je považuje za socialistické subjekty.

Nyní budou uvedeny zásadní „argumenty“ jimiž schválenou novelu zákona ČNB zdůvodnila a jejich kritické glosování.

1) V zahraničí je obvyklou praxí, že družstevní záložny plní sociální funkci a fungují na neziskovém principu. Služby družstevních záložen mají být zaměřeny na zlepšení hospodářské a sociální situace členů s ohledem zejména na vzdělání členů a zaměstnanců, podporu spoření a rozumného úvěrování...

Na neziskovém principu by měly fungovat zásadně všechny typy obchodních společností, které spravují finanční zdroje, vydávané ke konkrétním účelům. Například zdravotní pojišťovny, nemocnice financované penězi zdravotních pojišťoven, firmy zajišťující komunální služby placené obcí nebo státem apod.

2) Zákon striktně rozeznává mezi postavením klienta banky a klienta záložny, který musí být zároveň v roli vlastníka družstva. Banka je akciovou společností, se kterou její klient nemusí mít žádný jiný vztah a nenese v souvislosti s jejím podnikáním žádná rizika. Naopak družstevní záložna je družstvem, jehož klienti musí být zároveň jeho podílníky.

Zcela absurdní je i povinnost, aby klient kampeličky byl zároveň členem družstva. Jednak je tím porušen hned 1. princip družstevní identity, tzn. dobrovolné a otevřené členství. Jde o stejný nesmysl, jako kdyby občan, který si koupí v družstevní prodejně rohlík, musel povinně vstoupit do družstva, zaplatit 1000 Kč členského vkladu, chodil na schůze atd. Družstevní záložny historicky vznikaly na podporu drobného a středního podnikání. Ve městech je zakládali živnostníci a řemeslníci a na vesnici rolníci či členové obce, aby získali investice na podporu vlastního podnikání.

3) V ČR fungují jako ziskově orientované podnikatelské subjekty vlastněné úzkým okruhem osob, které přímo konkurují bankám, místo aby je doplňovaly. Staly se z nich fakticky malé banky (fungující anonymně, bez jakéhokoliv motivu sjednocujícího jejich členy, s cílem pouze generovat co nejrychleji co nejvyšší zisk)... Průměrná velikost záložny je v ČR výrazně větší, než je v zahraničí běžné.

Tato situace je důsledkem historického vývoje a měl by být brán jako klad, poněvadž jde o ryze české subjekty. V roce 1989 u nás nebyla jediná kampelička (v Rakousku asi 600), dnes okolo 10, takže je zde zcela otevřený trh a ty nejschopnější rychle rostou. Již zmíněným racionálním a pozitivním řešením by mělo být úsilí o jejich integraci ve společné družstevní bance.

4) Schválená novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech z roku 2014 poprvé za celou dobu historie záložen v ČR významněji posiluje zainteresovanost členů družstev na jejich podnikání, řízení a hospodaření. Posiluje tedy klíčový princip družstevnictví jak cestou společného sdílení výhod podnikání, tak zvýšením podílu na úhradě nákladů případného nezdaru. Schválená novela přináší následující základní opatření: zvyšují se příspěvky záložen do Fondu pojištění vkladů; stanovuje se minimální výše členského vkladu ve výši 1 000 Kč;... pozastavují se výplaty vypořádacího podílu při výstupu člena v případě problému s kapitálem; zavádí se limity na úvěry ve výši 30 milionu Kč; zavádí se limit bilanční sumy ve výši 5 miliard Kč – a to i na skupinovém základě; požaduje se striktní dodržování principu členství a nakonec se zavádí vazba minimálního členského vkladu a depozitního vkladu podle pravidla 1:10.

Všechna zde uvedená opatření jsou zjevně diskriminační až likvidační.

5) Novela zákona, „§ 1 (2) Povolení působit jako družstevní záložna uděluje Česká národní banka družstvu k výkonu následujících činností a) přijímání vkladů od svých členů a b) poskytování úvěrů svým členům... (4) Družstevní záložna není bankou... a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti. 8) Družstevní záložna není oprávněna nabývat přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu právnické osoby, stát se členem, společníkem, akcionářem právnické osoby, či jiným způsobem nabývat vliv na řízení právnické osoby.“

Tento paragraf nového zákona, který českým kampeličkám zamezuje podnikání a integraci dle rakouského vzoru, je doslova smrtícím úderem do zad českého družstevního finančnictví. Je neuvěřitelné, že takový zákon téměř jednohlasně podpořili poslanci ČSSD a KSČM a tak sobě i svým stranám postavili v parlamentu doslova pomník hanby.

ZDROJE:

Družstevní bankovnictví v České republice a Rakousku (Diplomová práce Michal Král)

https://www.vse.cz/vskp/31324_druzstevni_bankovnictvi_v%C2%A0ceske_republice_a%C2%A0rakousku

Po třech letech končí další kampelička. Preventivně

http://zpravy.aktualne.cz/finance/po-trech-letech-konci-dalsi-kampelicka-preventivne/r~i:article:663343/

Odejmutí povolení Vojenské družstevní záložně 08. 12. 2010

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2010/20101208_vojenska_zalozna.html

Agresivní úroky? Kampeličky omezíme, rozhodla vláda

http://zpravy.aktualne.cz/finance/agresivni-uroky-kampelicky-omezime-rozhodla-vlada/r~i:article:781152/

ČNB: Bilanční suma sektoru družstevních záložen klesla

http://www.cianews.cz/cs/w47611-cnb-bilancni-suma-sektoru-druzstevnich-zalozen-klesla

Metropolitní spořitelní družstvo. Kampelička definitivně padla

http://www.penize.cz/druzstevni-zalozny/277546-metropolitni-sporitelni-druzstvo-kampelicka-definitivne-padla

Kampelička Metropolitní spořitelní družstvo má zablokované účty. Pobočky jsou zavřené

http://byznys.ihned.cz/c1-59903620-kampelicka-metropolitni-sporitelni-druzstvo-zablokovane-ucty

Co se skutečně stalo v Metropolitním spořitelním družstvu?

http://www.mesec.cz/clanky/co-se-skutecne-stalo-v-metropolitnim-sporitelnim-druzstvu/

Záložna MSD bez licence se brání: „Šlo o předem domluvený likvidační scénář“

http://www.mesec.cz/clanky/metropolitni-druzstvo-msd-bez-licence-se-brani-likvidacni-scenar/#ic=articles-related&icc=item-3

Zadržení prostředků MSD způsobilo škodu Fondu pojištění vkladů

http://www.mesec.cz/clanky/zadrzeni-prostredku-msd-zpusobilo-skodu-fondu-pojisteni-vkladu/

Havloidi zaútočili na kampeličky!?

http://stoces.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=357072

Věřitelé zkrachovalé záložny MSD dostanou čtyři miliardy

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/veritele-zkrachovale-zalozny-msd-dostanou-ctyri-miliardy/r~2a2c2262f4a911e4b5ba0025900fea04/

Bílí koně v kampeličce MSD. Jako v divokých 90. letech

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/bili-kone-v-kampelicce-msd-jako-v-divokych-90-letech/r~1aaaf5c8e70f11e3909b0025900fea04/

Družstevní vlak se rozjel chybou ČNB. Ta raději zvolila rychlobrzdu

http://www.mesec.cz/clanky/druzstevni-vlak-se-rozjel-chybou-cnb-ta-radeji-zvolila-rychlobrzdu/

Kauza Metropolitního spořitelního družstva míří k soudu, škoda je přes miliardu

http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vrchni-statni-zastupitelstvi-obzalovala-20-lidi-z-kauzy-msd/r~3834c044c5c811e5a8d7002590604f2e/

WPB Capital končí. Do kauzy pravděpodobně vstoupí Fond pojištění vkladů

http://www.mesec.cz/clanky/wpb-capital-konci/

Co se skutečně stalo ve spořitelním družstvu WPB Capital?

http://www.mesec.cz/clanky/co-se-skutecne-stalo-ve-sporitelnim-druzstvu-wpb-capital/

Rekapitulace příběhu WPB Capital z pohledu jejího představenstva

http://www.kurzy.cz/zpravy/374653-rekapitulace-pribehu-wpb-capital-z-pohledu-jejiho-predstavenstva/

Likvidátor WPB Capital se snaží zamést pod koberec žaloby představenstva záložny proti ČNB

https://wpbcapital.wordpress.com/2015/05/04/likvidator-wpb-capital-se-snazi-zamest-pod-koberec-zaloby-predstavenstva-zalozny-proti-cnb/#more-253

Vyjádření k vystoupení viceguvernéra ČNB Vladimíra Tomšíka v pořadu OVM

https://wpbcapital.wordpress.com/2014/04/16/vyjadreni-wpb-capital-k-vystoupeni-viceguvernera-cnb-vladimira-tomsika-v-poradu-otazky-vaclava-moravce/#more-44

Z médií: SK Slavia Praha čelí útoku stejných osob jako WPB Capital

https://wpbcapital.wordpress.com/2015/08/04/z-medii-sk-slavia-praha-celi-utoku-stejnych-osob-jako-wpb-capital/#more-263

Útoky na Slavii v insolvenci se stupňují

http://www.slavistickenoviny.cz/clanek/7883-utoky-na-slavii-v-insolvenci-se-stupnuji

Rozlišujme mezi družstevnictvím a bankovnictvím

https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2015/cl_15_150127_tomsik_bankovnictvi.html

ČNB: Bilanční suma sektoru družstevních záložen klesla

http://www.cianews.cz/cs/w47611-cnb-bilancni-suma-sektoru-druzstevnich-zalozen-klesla

Očima expertů: Nová pravidla přirdousí kampeličky. Je to fér?

http://www.penize.cz/druzstevni-zalozny/300468-ocima-expertu-nova-pravidla-prirdousi-kampelicky-je-to-fer#rating300468_69

Tuzemským družstevním záložnám stoupl v roce 2015 čistý zisk, naopak ztratily 15 % zákazníků

https://www.web4trader.cz/tuzemskym-druzstevnim-zaloznam-stoupl-v-roce-2015-cisty-zisk-naopak-ztratily-15-zakazniku/

Senátorka Veronika Vrecionová: Rozprava před hlasováním PSP úterý 9. prosince 2014

https://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023168.htm

23. schůze, 91. hlasování, 9. prosince 2014, 18:27 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU

https://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=60156

Autor: František Stočes | čtvrtek 12.5.2016 21:16 | karma článku: 19.98 | přečteno: 1113x

Další články blogera

František Stočes

27. výročí ostudného zániku Československa

Dnes ve 23 hodin, 59 minut a 59 vteřin uplyne přesně 27 let od zániku Masarykova Československa. Fakt, že toto smutné výročí není významně připomínáno, je opravdu velice zvláštní. Rozpad Československa totiž probíhal v době,

31.12.2019 v 18:52 | Karma článku: 29.12 | Přečteno: 1075 | Diskuse

František Stočes

Kulturní paradox a aspekty moderní ideologie /7/

Ideologie moderní politické strany by měla vnímat civilizační rizika kulturního paradoxu, kterým je obrovský protiklad mezi úspěchy vědy a techniky a primitivními, masově vlivnými náboženskými ideologiemi.

23.11.2019 v 17:28 | Karma článku: 8.23 | Přečteno: 307 | Diskuse

František Stočes

Dobydou čeští družstevníci stupně vítězů? /6/

Během 1. světové války se angličtí nepřátelé družstevnictví pokusili nejen o ekonomickou likvidaci britských družstev, ale dokonce i o fyzickou likvidaci družstevních elit!

1.9.2019 v 17:27 | Karma článku: 8.98 | Přečteno: 317 | Diskuse

František Stočes

Přehled politické podpory družstevnictví /5/

Osudovým problémem Západu je, že ekonomika, generující mj. demokracii, solidaritu a spravedlnost, zde tvoří pouhých 5%; zatímco jejích 95% plodí predátorství, individualismus a egoismus. Západ se tak vyvinul v anomální civilizaci

19.8.2019 v 0:48 | Karma článku: 5.98 | Přečteno: 222 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Zdeněk Bárta

Noční vlk Foldyna unikl z oranžového kriminálu

Nedalo mu to žádnou práci, dveře byly otevřené a jediný problém byl v tom, že ho z nich nikdo nevykopl. Musel odejít sám a bez trnové koruny vyhozeného mučedníka. Jeho první kroky na svobodě mířily ke kolegům - vlčím vlastencům...

26.2.2020 v 12:46 | Karma článku: 23.42 | Přečteno: 1098 | Diskuse

Karel Vašíček

Na obzoru Covid-19

Zprávy ze světa jsou alarmující. Koronavir nazvaný Covid-19, který se rozšířil v Číně je blízko našich hranic. Itálie je v ohrožení a vzhledem k cestovnímu ruchu v Česku, zaměřeném do Itálie, je otázkou několika týdnů.

26.2.2020 v 12:36 | Karma článku: 7.82 | Přečteno: 325 | Diskuse

Lubomír Stejskal

K odchodu Husního Mubaraka

Vzpomínám si na tu chvíli, jako by to bylo bylo dnes. Sobota 2. června 2012 dopoledne. Čekali jsme v hotelovém pokoji v egyptské Safaze na odjezd na letiště a v televizi sledovali vynesení rozsudku nad Mubarakem.

25.2.2020 v 19:49 | Karma článku: 17.58 | Přečteno: 428 | Diskuse

Jan Dvořák

Co zbylo z odkazu vítězství pracujících?

Pětadvacátého února má jmeniny Liliana. Na paní, slečny i holčičky tohoto hezkého květinového jména blízcí a přátelé jistě nezapomněli. Bývaly doby, kdy ono datum bylo připomínáno všem,horem dolem. Ne však ve spojitosti s Lianou.

25.2.2020 v 19:41 | Karma článku: 13.91 | Přečteno: 331 | Diskuse

Jan Ziegler

Komunisté pojmenovávali ulice po zločincích

Je to tak soudružko Konečná, nechápu, co komu vyčítáte, když sami jste jednali daleko hůř než současné pražské vedení. Boris Němcov není kontroverzní a nevadí, zato jména veřejných prostranství po masových vrazích jsou chucpe.

25.2.2020 v 18:44 | Karma článku: 32.95 | Přečteno: 1034 | Diskuse
Počet článků 167 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2271

Publicista, externí komentátor někdejšího deníku Právo lidu. Člen ČSSD 1992-2018. Dřívější aktivity: Koordinátor družstevní skupiny při o.i. Alternativa zdola. Předseda o.s. Autentičtí sociální demokraté, vydavatel a šéfredaktor on-line měsíčníku NETSOCAN. (www.netsocan.cz).

Vždycky jsem byla obdařenější prsatice, směje se Lucie Benešová

Chtěla domek na Sicílii, ale nakonec si pořídila hezké místo pro stavbu v Jizerských horách. „Mám plno plánů, pořád...

Prodáváte rasistické zákusky, tvrdí zákazníci. Tradiční, brání se výrobce

Čokoládová pusinka, zákusek populární hlavně během německých únorových karnevalů, narazila na odpor kvůli svému...

Hospody, kolo a památky. Orlando Bloom si v Česku užívá se psem i snoubenkou

Orlando Bloom (43) natáčí v české metropoli seriál Carnival Row. Kromě herectví se tu nejčastěji věnuje svému psovi,...

Všichni jste krásní, říká modelka. Předávání cen moderovala zcela nahá

Modelka Ibi Støvingová (45), která moderuje dánskou verzi americké show Naked Attraction, vyvolala pozdvižení...

I po více než osmi letech od vydání je Skyrim králem erotických modifikací

Díky podpoře uživatelských modifikací se kolem Skyrimu vytvořila silná komunita, která svoji modlu neustále vylepšuje....